Rygcenter Roskilde – Kiropraktor & Fysioterapeut i Roskilde

Velkommen til Rygcenter Roskilde
Kiropraktor og Fysioterapeut i samarbejde i Roskilde

18.03.20. Ekstraordinært ifm Corona pandemien. Vi ser, tråd med sundhedsstyrrelsens anbefalinger patienter, der har særligt behov for kiropraktisk behandling – se venligts nedenfor og ring til 46352380, hvis du er i tvivl, vi sidder klar til at vejlede og rådgive. 

Beskeden er, at der kun må udføre det, man kalder kritiske funktioner.
Kritisk er ikke det samme som akut eller livstruende, men er blandt andet undersøgelse, diagnostik eller behandling, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller forhindre forværring af en persons sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne.
Hos en kiropraktor kan akutte tilstande som fx rygsmerter og bækkenrelaterede smerter være problemer, kiropraktoren må tilse.
Det kan også være fortsættelse af et igangværende behandlingsforløb, hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat, herunder tab af funktionsevne.
Kiropraktorklinikken skal vurdere, om den enkelte patients behov for hjælp er kritisk, men skal samtidig vurdere risikoen for smittespredning.

Det betyder, at du ikke må gå til kiropraktor, hvis du er sløj, hoster, nyser eller har feber.

Vi er kiropraktorer, fysioterapeuter, massør og trænings instruktører.
Vi behandler og hjælper med at forebygge smerter og problemer i kroppens led og muskler. Faglighed og opdateret viden er vigtig for os, det sikrer dig en høj service og at dit forløb bliver trygt og effektivt.

Der kan være mange årsager til smerter i kroppens led og muskler, og det kan være lidt af en jungle at finde den rigtige behandling når man har ondt. For os er det vigtigt at finde årsagen til smerten, så behandlingen og den forebyggende indsats kan målrettes så præcist som muligt.

Ofte har man brug for flere forskellige behandlingsmetoder i det samme forløb. Vi har fordelen af det tværfaglige samarbejde under samme tag. Det sikrer dig den rigtige behandling, eller behandlings kombination, i første omgang.

I et godt forløb diagnosticeres dit problem, smerterne reduceres hurtigst muligt og du får hjælp til at forebygge at problemet kommer igen. Ethvert forløb starter med en grundig sygehistorie og undersøgelse. Hvis vi skønner, at vi kan hjælpe vil et typisk forløb være behandling og/ eller målrettede øvelser og vejledning med henblik på at forebygge. Hvis vi vurderer, at der er brug for røntgen kan vi selv foretage det. Vi har henvisningsret til MR scanning og røntgen. Vi samarbejder, med dit samtykke, med din læge også hvis du har brug for yderligere undersøgelser.

Mange af vores patienter er henvist fra deres læge, fysioterapeut, zoneterapeut eller sundhedsplejerske, men en lægehenvisning er ikke nødvendig for sygesikringstilskud.

Tværfaglighed sikrer vi ved flere ugentlige møder, hvor vi bla. diskuterer nye forsknings resultater, nye metoder og forskellige indgangsvinkler og behandlings metoder til patient forløb. Alle behandlere i Rygcentret laver årligt en individuel efteruddannelses plan, så vi sikrer at vi alle kan yde den bedste behandling.