Børn og unge med ondt i ryggen

Nyere undersøgelser peger på at de børn og unge, der får smerter i ryggen ofte også får problemer med ryggen i deres voksenliv. Det er derfor vigtigt at være opmærksom, hvis et barn begynder at klage over smerter i ryggen.

Både for børn og unge er der en meget klar tendens til at de børn, der dyrker idræt regelmæssigt har betydelig mindre risiko for at udvikle rygproblemer. Hvis smerterne ikke er stærke kan det er derfor en god idé at motivere og opfordre barnet til regelmæssig idræt.

Det er dog vigtigt at respektere børn og unges smerter, og talemåden: ”Det skal bare trænes væk” duer langt fra altid!

Børn og unge er en stor gruppe og vi deler normalt gruppen op i alderstrinene:

0-2 år, 8-13 og 13-18 år.

0-2 år: Når forældre med børn i denne alders gruppe søger hjælp hos os er det ofte fordi deres barn græder unaturligt meget og er svære at trøste. De kan have diagnosen kolik( gråd med varighed på mindst 3 timer der gentager sig mindst 3 gange om ugen) eller der kan være skævheder i nakken eller lænden, der bekymrer sundhedsplejersken og/ eller forældrene.

Det første besøg hos en kiropraktor i klinikken indledes med  en ”anamnese” hvor der bliver spurgt ind bl.a. til de præcise symptomer, varighed, årsager, til barnets udvikling og trivsel, vægt, højde, sovevaner, spisevaner, graviditet og fødsel. Herefter undersøger kiropraktoren barnet. Barnet bliver her klædt af til bleen, kiropraktoren udfører en neurologisk undersøgelse og undersøger led og muskler. Er barnets bevægelighed frie og uhæmmede.  Hvis der er led der ikke bevæger sig frit eller spændte muskler, kan det give smerter og få barnet til at udtrykke det på den måde de nu kan: i gråd. Behandlingens mål er at løsne led bevægeligheden og muskelspændingerne. Behandlinger er meget skånsom og kan ikke skade barnet. Når man behandler voksne skal man nogen gange bruge de hurtige  lidt hårdere tryk. I behandlingen af babyer bruger man bløde mobiliserende bevægelser og forsigtige stræk. Som regel kan man godt fornemme at babyen godt kan lide behandlingen.

8- 13 år:

Hovedpine og nakkesmerter er hyppige klager i denne aldersgruppe. Der kan være mange årsager til. Denne aldersgruppe oplever gradvist en mere stillesiddende hverdag og begynder også at opleve pres fra skolen. Ofte fylder elektroniske spil en del i fritiden og den daglige bevægelse og aktivitet bliver reduceret til et minimum.  Trampolinleg er stadig meget populært og det er på mange måder en god sport der giver masser af bevægelse, balance træning og kondition MEN alt for ofte er der for mange børn i trampolinen og det giver risiko for skæve fald og skader. Det giver den samme type led og muskel problemer som voksne kan opleve og behandlings målet er det samme, altså at forbedre led og muskel funktion men behandlingen er blidere og overskrider ikke barnets grænser. Vi har hele tiden en god snak med barnet så de forstår hvad der sker. Også her er det vigtigt at hjælpe med strategier for at forebygge at problemerne kommer igen.

13-18 år: Mange teenagere mærker større pres fra skolen og andre aktiviteter, og ofte ser vi at det bliver sværere at nå at få træning passet ind i deres hverdag. De er rigtig vigtigt at være opmærksom på rygproblemer i denne aldersgruppe og motivere til at ændre vaner og fysisk aktivitets niveau. Behandlingen består både af relevant muskel og led behandling men i høj grad også i vejledning omkring forebyggende livsstil. Vi oplever at mange rigtig fornuftige teenagere, der er sagtens forstår hvorfor de får smerter og gerne vil have hjælp til at lave nogle ændringer i deres liv, så de kan få det bedre.

 

Forebyggelse: det ser ud til at der er meget overlap blandt risikofaktorerne for smerter i led og muskler og andre livsstil relaterede problemer som for meget inaktivitet, rygning og overvægt. Denne viden er vigtig når man behandler rygproblemer i alle aldre, men specielt blandt børn og unge er det vigtigt at være opmærksom på livstil og vaner.