Røngten

Billeddiagnostik:

Røntgenundersøgelse:

Hvis det vurderes nødvendigt råder klinikken over et moderne digitalt 40 kV multipuls røntgenanlæg. Når du bestiller tid til første konsultation har vi altid iberegnet tid til røntgenundersøgelse, men det er langt fra altid nødvendigt.

Har du allerede fået foretaget en røntgenundersøgelse rekvirerer vi undersøgelsen og gennemgår den sammen med dig.

Når vi foretager en røntgenundersøgelse lagres billederne straks i en central database. Det betyder at, hvis du på et senere tidspunkt søger hjælp hos en anden kiropraktor et andet sted i landet, kan kiropraktoren – med din tilladelse- hente undersøgelsen til deres computer.

Vi prioriterer samarbejdet med din læge og eventuelt fysioterapeut højt. Når vi foretager en røntgenundersøgelse sender vi – med din tilladelse –  en beskrivelse til din læge, så den er i din journal hos lægen og så lægen er bekendt med at der foreligger en undersøgelse.  Hvis din læge eller speciallæge er interesseret i at se undersøgelsen kan vi sende et kopi på en CD.

Scanning: Vi råder ikke over MR eller CT scanner. Hvis vi mener en scanning er nødvendig henviser vi dig tilbage til din egen læge med en anbefaling om scanning.

Ultralydsundersøgelse: