Behandlinger

Fysioterapeuten arbejder med flere forskellige undersøgelses og behandlinger, nedenfor beskrives hyppigt anvendte teknikker: 

McKenzie

Mekanisk Diagnose og Terapi er et undersøgelses og behandlingskoncept udviklet af den australske fysioterapeut Robert McKenzie hvor patientens medansvar og aktive inddragelse i behandlingen prioriteres højt.

Konceptet bygger på en grundig undersøgelse og vurdering af patientens problem. Herefter uddannes patienten i selv at deltage aktivt i behandlingsprocessen.

Behandlingen bliver således en kombination af selvbehandlende øvelser, teknikker udført af terapeuten, samt en bevidstgørelse omkring, hvilke stillinger og bevægelser i dagligdagen som provokerer problemet yderligere, og hvilke som er gavnlige.

Undersøgelse/vurdering
For at evaluere patientens problem anvendes en forståelig og logisk proces trin for trin. Gennem den mekaniske undersøgelse klassificeres patienternes problem ved at teste hvordan deres det reagerer på henholdsvis bestemte stillinger eller gentagne bevægelser. Man vurderer smertelokaliseringen og finder frem til hvilke stillinger og bevægelser der forværrer problemet og hvilke der lindrer. Herudfra planlægges behandlingen.

McKenzie Behandling
Man vurderer, at ca. 70% af patienter med uspecifikke lænderygsmerter kan behandle sig selv succesfuldt så længe de udstyres med den nødvendige viden og de nødvendige redskaber. Dette minimerer antallet af besøg på klinikken betydeligt. For patienter med sværere mekaniske problemer, kan det være nødvendigt med terapeutudførte teknikker inden patienten selv får kontrol over problemet.

Forebyggelse
Når man som patient selv lærer at behandle et aktuelt problem får man også viden om, hvordan man minimerer risikoen for tilbagefald og hvordan man kan afhjælpe problemet via selvbehandling, hvis der skulle komme et tilbagefald. Risikoen for tilbagevendende problemer mindskes, hvis man erfarer værdien af aktiv deltagelse i forebyggelsen af tilbagefald.

Stabilitetstræning / bevægelsesdysfunktioner
Ved stabilitetstræning forsøges det at optimere muskulaturens funktion og bygger på en analyse af, hvordan kroppens muskler samarbejder.

Vores bevægelsesmønstre er i høj grad præget af dagliglivets ofte ensartede gentagende bevægelser og stillinger. Dette sætter sig spor ved, at nogle muskler bliver korte / stramme, andre lange / svage. Nogle muskler bliver meget aktive og dominerer over anden muskulatur, som bliver inaktive. Denne ikke-optimale balance i muskelfunktionen påvirker leddenes bevægelser og belastninger, og er ofte ophav til tilbagevendende smerter. Ved hjælp af stabilitets træningen, forsøges det at genvinde den optimale funktion og balance. Træningen vil indgå i dagligdags funktioner og bevægelser og skal forsøge at ændre vores ”dårlige vaner”

Stabilitets træning bruges direkte som lindrende / aflastende behandling og er en særdeles vigtig faktor i at undgå tilbagefald af skader og smerter.

Ledmobilisering – Maitland

Ledmobilisering er manuelle teknikker anvendt på led i ryg, nakke og ekstremiteter. Teknikkerne anvendes til at øge bevægeligheden i stive led, til at give reflektorisk afspænding af muskulaturen eller påvirke smertefulde tilstande i leddene og vævet i relation til disse. Geoffrey Maitland er australsk fysioterapeut som har udviklet et omfattende koncept til undersøgelse og behandling af lidelser i bevægeapparatet. Konceptet indbefatter en grundig anamnese og undersøgelse, hvor oplysninger og fund relateres til hinanden m.h.p. at finde diagnose, årsagssammenhæng, smertemekanismer, vedligeholdende faktorer og vigtige differentialdiagnoser.

I behandlingskonceptet indgår bl.a. et stort antal ledmobiliserings teknikker som ofte er meget blide i forhold til traditionelle ledbehandlingsteknikker.

Trænings- og øvelsesterapi
Forskning på rygområdet peger på, at træning er det nok vigtigste enkeltelement i behandling, rehabilitering og forebyggelse af ryggener. Træning kan spænde meget vidt fra retningsspecifikke øvelser (se under McKenzie), stabilitetstræning til generel styrke eller kredsløbstræning. Træning er samtidig et meget vigtigt element i forebyggelse af de såkaldte ”livstilssygdomme” men kan også bruges til at behandle specifikke problemstillinger som f.eks. achillesseneproblemer. Det største problem ved at begynde at træne er ofte, ”hvilken træning kan eller skal jeg lave men netop mit problem” samt hvilken mængde træning der er behov for.

Neurodynamisk undersøgelse og behandling
Cellerne i det perifere nervesystem fylder betydeligt mere, end vi regner med. De består af en cellekerne beliggende i eller meget tæt på rygmarven og en nervetråd, som løber fra cellekernen og ud til det såkaldte målvæv, f.eks. en muskel eller et hudområde. Nervetråden kan således være op til en meter lang for at nå fra rygmarven og ud til en finger eller tå. Det betyder, at nervetråden skal kunne bevæges frit i forhold til det væv, den løber igennem, og det kan være svært at transportere næringsstoffer gennem tråden fra cellekernen og helt ud, hvor nervetråden ender.

Mange rygskader medfører et tryk på nervetrådene og besværliggør bevægelse og ernæringstransport i nerverne. Dette giver symptomer som udstrålende smerter i arme eller ben, jagende smerter eller snurrende og sovende fornemmelser.

Det er disse forhold som undersøges ved en neurodynamisk undersøgelse. Behandling af de neurodynamiske forhold er meget ofte vigtig for at fjerne de sidste symptomer og smerter efter en rygskade.

Massage (Myofasciel release og triggerpunktsbehandling)
Massage eller bløddelsbehandling kan være et væsentligt supplement til de øvrige fysioterapeutiske behandlingsteknikker. Myofasciel release og triggerpunktsbehandling er to teknikker, som typisk anvendes f.eks. på specifikke muskler for at påvirke ændrede tonusforhold – såvel hypertoni (overspænding) som hypotoni (underspænding), og kan understøtte f.eks. øvelserne indlært under stabilitetstræningen.

Bandagering med tape
Tape eller plaster bruges ofte, hvor der er brug for ekstra passiv støtte eller stimulering af et eller flere led. Bedst kendt er nok tapning af en forstuvet ankel, hvor tapen beskytter leddet mod gentagne forstuvninger. Men tapening kan bruges til mange formål: Holdningskorrektion af ryggen, aflastning af overbelastet nervevæv, stimulering af skulderens ”holdningsmuskulatur” og meget mere. Ofte kan man som patient selv lære at lægge tapen, så man kan få en mere vedvarende effekt.

Ergonomi
Ergonomi er meget mere end indstilling af højde på borde og stole, formaninger om at sidde ”rigtigt” og altid holde ryggen ret. Vi tilbyder ergonomisk rådgivning dels i forbindelse med konsultation på klinikken, men også besøg på din arbejdsplads. Her vil vi i fællesskab se på arbejdsprocesser, arbejdspladsindretning, arbejdsstillinger m.v. og forsøge at finde løsninger på de ting fra arbejdslivet, som kan være medårsag til dine bevægeapparatsproblemer. Vi tilbyder også hjælp til udarbejdelse af APV’er (arbejdspladsvurderinger) eller holde foredrag / ”pep-talks” omkring, hvordan I på arbejdspladsen kan mindske risikoen for arbejdsrelaterede problemer i ryg, nakke, arme og ben.

Bestil tid

Rygcenter Roskilde
Stændertorvet 5, 1.
4000 Roskilde