Hovedpine

De fleste har prøvet at have hovedpine, men ofte er hovedpinen af mild forbigående karakter, hvor man ikke har behov for behandling.

Ca. 8 ud af 10 har haft hovedpine i løbet af det sidste år. Omkring 5% angiver, at de har hovedpine en eller flere gange om ugen. Blandt børn har 40% haft hovedpine inden 7-årsalderen, og 75% har haft hovedpine inden 15-årsalderen.

Heldigvis er det ved mindre end 1 % af dem, der søger læge for hovedpine, en sygdom der er skyld i hovedpinen. Den hyppigste form for hovedpine er spændingshovedpine.

De primære hovedpinetyper er: Migræne, spændingshovedpine og klyngehovedpine.

Hovedpine kan også være sekundær, dvs. den er opstået pga. en anden tilstand såsom hovedskade eller feber.

Symptomerne kan være mange: Trykkende, dunkende, jagende. Der kan være følgesymptomer som lyd- og lys overfølsomhed, kvalme, svimmelhed, opkastning. De kan være ensidige eller i begge sider, og varigheden kan variere.

Hvad sker der hos kiropraktoren
Når du kommer til undersøgelse for din hovedpine, vil din behandler spørge ind til disse kendetegn og forsøge at pejle sig ind på, hvilken type hovedpine du har.

Formålet med undersøgelsen er at afklare mulige årsager til din hovedpine samt at finde det behandlingsforløb, der er bedst for dig.

Behandlingen kan være møntet på at fjerne spændinger og låsninger i led og muskler og vil ofte være effektiv i forhold til at lindre dine symptomer.

For en langsigtet effekt af et længestående problem er det ofte vigtigt at identificere mulige årsager til at problemet i første omgang.

Udover egentlig behandling vil forløbet derfor ofte indeholde mulige, hensigtsmæssige tiltag, der kan være fordelsagtige for dig. Det kan være tilpasning af livstilsfaktorer, anbefalinger om arbejds- og hvilestillinger, bevægelse, træning etc.

Herunder har vi opridset nogle af de mere hyppigt forekommende typer.

Kroniske former for hovedpine

 • Spændingshovedpine
  • Skyldes som regel stress og psykiske forhold, stramme nakkemuskler
  • Er kronisk eller kommer i perioder. Den kan vare i flere dage
  • Opstår ofte på begge sider af hovedet og beskrives som klemmende, trykkende, pressende. Den sidder i panden, issen eller i nakken. Mange har samtidig svimmelhed
 • Migræne
  • Rammer yngre til midaldrende, hyppigere blandt kvinder, ofte familiært
  • Anfald med som regel énsidig hovedpine, 1 ud af 4 har forvarsler (aura). Anfaldet varer 4-72 timer, forekommer med ujævne intervaller, provokerende faktorer er almindelige, ledsages af lys- og lydoverfølsomhed og/eller af kvalme/opkastninger 
  • Smerten føles ofte pulserende. Under anfaldet kan lyd og lys være ubehageligt, og hovedpinen forværres ved fysisk aktivitet
 • Klyngehovedpine
  • Sjælden hovedpine
  • Mænd rammes 5-6 gange hyppigere end kvinder
  • Periodisk hovedpine med daglige anfald i dårlig periode. Anfaldene varer 15-180 min, ofte om natten
  • Stærke smerter, smerterne sidder oftest kun bag ét af øjnene – næsten altid samme side ved nye anfald
  • Andre symptomer, som kan opstå er tåreflod, næsetæthed, rindende næse og/eller sved i ansigtet på den side, hvor hovedpinen sidder
 • Hovedpine efter hovedskade
  • Tilstanden er omdiskuteret
  • Kommer indenfor få dage efter en hovedskade og minder oftest om spændingshovedpine, kan dog have migræne-lignende karakter
  • Den akutte form forsvinder inden 3 måneder. Hvis hovedpinen varer længere, bruges betegnelsen kronisk
   • Den kroniske form indgår ofte i posttraumatisk syndrom – hovedpine, nedsat hukommelse, koncentrationsbesvær og tendens til at blive hurtigt træt
 • Medicin/stof relateret hovedpine
  • Bivirkning af medicin, særligt smertestillende og migrænemidler
  • Kronisk forløb med daglige gener
  • Vær opmærksom på at selv et kortere forløb med hyppigt forbrug af Panodil paradoksalt nok kan udløse kronisk hovedpine


Kiropraktoren har mulighed for at tilknytte dig til et udredningsforløb for spændingshovedpine
Forløbet spænder over 8 uger, med mindst en midtvejs status konsultation efter 4 uger. Forløbet for spændings hovedpine giver dig afklaring, ro og tryghed. Det består af undersøgelse, diagnose, behandling, opfølgning. Du vil undervejs få information og vejledning, men det formål at kunne leve så normalt som muligt og så vidt muligt forebygge at smerterne kommer igen.

Undervejs informerer kiropraktoren din læge om fund og behandlingsplan og selvfølgelig henvise dig til videre udredning, hvis det er nødvendigt.

Læs mere om udredningsforløbet for spændingshovedpine her >

HUSK ALTID:
Kontakt læge med det samme i tilfælde af:

 • Akut indsættende kraftig hovedpine som du ikke kender fra tidligere
 • Hvis du har ledsagesymptomer til hovedpinen i form af lammelser eller taleproblemer (112)
 • Ved påvirkning af bevidstheden i form af forvirring eller nedsat kontakt.